Στο πεδίο Αριθμός κάρτας συμπληρώστε τον αριθμό που αναγράφεται πάνω στην κάρτα σας.

Στο πεδίο Κωδικός συμπληρώστε τον κωδικό της κάρτα σας. Αν δεν έχετε συμπληρώσει κωδικό στην αίτησή σας, παρακαλούμε γράψτε το τηλέφωνο επικοινωνίας που δηλώσατε στην αίτησή σας (κινητό ή σταθερό, χρησιμοποιώντας 10 ψηφία, χωρίς κενό ή άλλα σύμβολα).