Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε το λογότυπο της Hellenic Seaways το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφ' όσον διαβάσετε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του λογοτύπου που ακολουθούν.

Κατεβάστε όλα τα αρχεία σε μορφή zip εδώ.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Η Hellenic Seaways παρέχει το σχεδιασμένο λογότυπο της, το οποίο μπορεί να ληφθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Hellenic Seaways.

Παραδοσιακά, η εταιρία απαιτεί από τους συνεργάτες της να ζητούν γραπτή άδεια πριν χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ονόματα ή λογότυπα. Σε αυτή την περίπτωση, όπου παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας, δεν χρειάζεται να ζητήσετε τέτοιου είδους άδεια. Σας παρέχεται αυτόματα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Μπορείτε να λάβετε το λογότυπο κατεβάζοντας το ηλεκτρονικά από το website της εταιρείας, αλλά όχι από άλλη πηγή.
  • Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του λογοτύπου με κανέναν τρόπο, με εξαίρεση την ομοιόμορφη αλλαγή του μεγέθους (διατηρώντας πάντα τις αναλογίες των πλευρών) για προσαρμογή στα συγκεκριμένα εργαλεία ή υλικά που δημιουργείτε. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείστε κάποιο ανυσματικό αρχείο (vector) από αυτά που προσφέρονται παρακάτω.
  • Η χρήση του λογοτύπου επιτρέπεται με τρόπο που συμφωνεί με τη νομοθεσία και όλους τους κανόνες της Hellenic Seaways.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων στους όρους χρήσης του λογοτύπου, το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδιαγραμμάτων, των κειμένων, των λειτουργιών και όλων των αρχείων γενικότερα) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Hellenic Seaways Maritime S.A. και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιουδήποτε είδους αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση ή διανομή ολικά ή μερικά του ανωτέρω περιεχομένου, πέραν των ρητώς αναγραφόμενων εξαιρέσεων, της Εταιρείας επιφυλασσόμενης παντός νομίμου δικαιώματός της.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η Hellenic Seaways Maritime S.A. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης και των αδειών και εξαιρέσεων που χορηγούνται, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.