Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENIC SEAWAYS αποτελείται από τους κ.κ.:

Κωνσταντίνος Κληρονόμος  Πρόεδρος
Αντώνιος Αγαπητός  Α' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Παπαϊωάννου  Β' Αντιπρόεδρος
Σταύρος Αγγελιδάκης  Μέλος
Γεώργιος Βασιλοκωνσταντάκης  Μέλος
Αλκιβιάδης - Ιωάννης Κορές  Μέλος
Τάκης Κληρίδης  Μέλος
Κωνσταντίνος Λοϊζίδης  Μέλος
Μιχαήλ Σαρλής  Μέλος
Μιχαήλ Βαβουράκης  Μέλος
Ηλίας Τρίγκας  Μέλος