Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENIC SEAWAYS αποτελείται από τους κ.κ.:

Κυριάκος Μάγειρας  Πρόεδρος
Σπυρίδων Πασχάλης Α' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Ταπίρης Β' Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Δικαίος Μέλος
Διονύσιος Θεοδωράτος Μέλος
Γεώργιος Αναγνώστου Μέλος
Θωμάς Οικονόμου Μέλος