Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο του Ε/Γ- Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ, σήμερα Σάββατο 23/09/2017, διαμορφώνεται ως ακολούθως:  


Από ΣΥΡΟ 18:15 (αντί 16:15) – ΚΥΘΝΟ 20:50/21:00 – ΣΕΡΙΦΟ 22:40/22:50 – ΣΙΦΝΟ 23:50/23:59 - ΚΙΜΩΛΟ 01:00/1:05 (Κυριακή 24/09) – ΜΗΛΟ 02:00/02:10 – ΠΑΡΟ 05:30.