Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 9/12/17 το Ε/Γ – Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ θα εκτελέσει το παρακάτω έκτατκτο δρομολόγιο με επιστροφή:  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10:00 (αναχώρηση) – Ηράκλειο 01:30 / 02:30 (Κυριακή 10/12/17) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (άφιξη) 18:00.