Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αυξημένης κίνησης και καθυστερημένου απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ απο το λιμάνι του Πειραιά σήμερα Πέμπτη 02/08/18 το δρομολόγιο του διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 
Από Πειραιά 09:50 - Σύρο 13:15 / 13:25 - Μύκονο 14:15/14:25 - Εύδηλο 16:15/16:40 - Καρλόβασι 17:50 / 18:30 - Εύδηλο 19:35/19:55 - Μύκονο 21:50 / 22:05 - Σύρο 22:50/23:05 - Πειραιά 02:25 (Παρασκευή 03/8/18).
 
Οι επιβάτες ενημερώνονται  με μέριμνα της εταιρείας.