ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ   16:00 ΕΥΔΗΛΟΣ    00:05 ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ   00:15 ΛΗΜΝΟΣ 01:00 01:20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   17:00 ΦΟΥΡΝΟΙ 00:45 00:55 ΛΗΜΝΟΣ 01:00 01:20
ΣΥΡΟΣ 20:00 20:15 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ  01:20 01:50 ΦΟΥΡΝΟΙ 00:45 00:55 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 05:50 06:45 ΣΥΡΟΣ 20:30 20:45 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ  01:50 02:15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 05:50 06:45
ΜΥΚΟΝΟΣ 21:10 21:20 ΒΑΘΥ  02:35 03:00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ  01:55 02:25 ΧΙΟΣ 09:15 09:30 ΜΥΚΟΝΟΣ 21:35 21:45 ΒΑΘΥ 03:00 04:00 ΧΙΟΣ 09:15 09:30
ΕΥΔΗΛΟΣ  23:40   ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 03:45 04:15 ΒΑΘΥ 03:10 04:00 ΒΑΘΥ 12:00 12:45 ΕΥΔΗΛΟΣ  23:40 23:59 ΧΙΟΣ 06:20 06:40 ΒΑΘΥ 12:00 12:45
      ΕΥΔΗΛΟΣ 05:30 05:50 ΧΙΟΣ 06:40 07:00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 13:35 14:00       ΜΥΤΙΛΗΝΗ 09:10 10:15 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 13:35 14:00
      ΜΥΚΟΝΟΣ 07:50 08:00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 09:40 10:45 ΦΟΥΡΝΟΙ 14:50 15:00       ΛΗΜΝΟΣ 14:40 15:10 ΦΟΥΡΝΟΙ 14:50 15:00
      ΣΥΡΟΣ 08:50 09:00 ΛΗΜΝΟΣ 15:15 15:30 ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ  15:30 15:50       ΚΑΒΑΛΑ 18:45 21:30 ΕΥΔΗΛΟΣ 15:55 16:15
      ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12:30 16:00 ΚΑΒΑΛΑ 19:00 21:30 ΜΥΚΟΝΟΣ 18:10 18:20             ΜΥΚΟΝΟΣ 18:10 18:20
      ΣΥΡΟΣ 20:00 20:15       ΣΥΡΟΣ 19:15 19:25             ΣΥΡΟΣ 19:15 19:25
      ΜΥΚΟΝΟΣ 21:10 21:20       ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:25               ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:25  
      ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ 23:55