ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦ

ΑΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ   07:15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   07:15 ΛΗΜΝΟΣ 02:20 02:40 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05:40 07:15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   07:15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   07:15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   07:15
ΣΥΡΟΣ 10:40 10:50 ΜΥΚΟΝΟΣ 11:10 11:25 ΚΑΒΑΛΑ 05:40 07:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 11:10 11:25 ΣΥΡΟΣ 10:40 10:50 ΣΥΡΟΣ 10:40 10:50 ΣΥΡΟΣ 10:40 10:50
ΜΥΚΟΝΟΣ 11:35 11:45 ΕΥΔΗΛΟΣ  13:15 13:40 ΛΗΜΝΟΣ 10:45 11:10 ΕΥΔΗΛΟΣ 13:15 13:40 ΜΥΚΟΝΟΣ 11:35 11:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 11:35 11:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 11:35 11:45
ΕΥΔΗΛΟΣ 13:40 14:00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 14 50 15:15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15:00 15:45 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 14:50 16:00 ΕΥΔΗΛΟΣ 13:40 14:00 ΕΥΔΗΛΟΣ 13:40 14:00 ΕΥΔΗΛΟΣ 13:40 14:00
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 15:10 16:00 ΧΙΟΣ 19:05 19:25 ΧΙΟΣ 18:05 18:20 ΕΥΔΗΛΟΣ  17:05 17:25 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 15:10 16:00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 15:10 16:00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 15:10 16:00
ΕΥΔΗΛΟΣ  17:05 17:25 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 21:45 22:30 ΒΑΘΥ 21:00 21:20 ΜΥΚΟΝΟΣ 19:20 19:35 ΕΥΔΗΛΟΣ  17:05 17:25 ΕΥΔΗΛΟΣ  17:05 17:25 ΕΥΔΗΛΟΣ  17:05 17:25
ΜΥΚΟΝΟΣ 19:20 19:35       ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 22:05 22:30 ΣΥΡΟΣ 20:20 20:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 19:20 19:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 19:20 19:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 19:20 19:35
ΣΥΡΟΣ 20:20 20:35       ΕΥΔΗΛΟΣ 23:40 23:59 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:55   ΣΥΡΟΣ 20:20 20:35 ΣΥΡΟΣ 20:20 20:35 ΣΥΡΟΣ 20:20 20:35
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:55                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:55   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:55   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:55