ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΑΦ. ΑΝΑΧ. ΑΦ. ΑΝΑΧ. ΑΦ. ΑΝΑΧ.   ΑΦ. ΑΝΑΧ. ΑΦ. ΑΝΑΧ.   ΑΦ. ΑΝΑΧ.   ΑΦ. ΑΝΑΧ.
ΒΟΛΟΣ   07 45   07 45   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45
ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15 10 00 10 15 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15
ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55 10 45 10 55 10 45 10 55 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 10 11 25 11 10 11 25 ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 10 11 25
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 40 11 55 11 40 11 55 11 40 11 55 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 11 55 12 15 11 55 12 15 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 40 11 55 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 11 55 12 15
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 25 13 00 12 25 13 00 12 25 13 00 ΣΚΙΑΘΟΣ 13 30 13 45 13 30 13 45 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 25 13 00 ΣΚΙΑΘΟΣ 13 30 13 45
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13 30 13 45 13 30 13 45 13 30 13 45 ΒΟΛΟΣ 16 00 17 45 16 00 17 45 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13 30 13 45 ΒΟΛΟΣ 16 00 17 45
ΓΛΩΣΣΑ 14 30 14 40 14 30 14 40 14 30 14 40 ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15 20 00 20 15 ΓΛΩΣΣΑ 14 30 14 40 ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15
ΣΚΙΑΘΟΣ 15 10 15 30 15 10 15 30 15 10 15 30 ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55 20 45 20 55 ΣΚΙΑΘΟΣ 15 10 15 30 ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55
ΒΟΛΟΣ 17 45   17 45   17 45   ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40 21 25 21 40 ΒΟΛΟΣ 17 45   ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40
              ΒΟΛΟΣ 23 55   23 55         ΒΟΛΟΣ 23 55