ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         02/06/17   ΣΑΒΒΑΤΟ                  03/06/17   ΔΕΥΤΕΡΑ                      05/06/17
  ΑΦ. ΑΝΑΧ.   ΑΦ. ΑΝΑΧ.   ΑΦ. ΑΝΑΧ.
ΒΟΛΟΣ   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45
ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 00 10 15
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 10 11 25 ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 10 11 25
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 11 55 12 15 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 40 11 55 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 11 55 12 15
ΣΚΙΑΘΟΣ 13 30 13 45 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 25 13 00 ΣΚΙΑΘΟΣ 13 30 13 45
ΒΟΛΟΣ 16 00 17 45 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13 30 13 45 ΒΟΛΟΣ 16 00 17 45
ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15 ΓΛΩΣΣΑ 14 30 14 40 ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15
ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55 ΣΚΙΑΘΟΣ 15 10 15 30 ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55
ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40 ΒΟΛΟΣ 17 45   ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40
ΒΟΛΟΣ 23 55         ΒΟΛΟΣ 23 55