Μ.ΠΕΜΠΤΗ     Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ
  ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΒΟΛΟ   12.00 ΒΟΛΟ   07.45 ΣΚΟΠΕΛΟ   07.00 ΑΛΟΝΝΗΣΟ   10.00
ΣΚΙΑΘΟ           14 15      14 30      ΣΚΙΑΘΟ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟ 07 55 08 15 ΣΚΟΠΕΛΟ 10.30 10.45
ΓΛΩΣΣΑ 15 00 15 10 ΓΛΩΣΣΑ 10 45 11 00 ΒΟΛΟ 10 30 13.00 ΓΛΩΣΣΑ 11 30 11 40
ΣΚΟΠΕΛΟ 15 55 16 10 ΣΚΙΑΘΟ 11 30 11 45 ΣΚΙΑΘΟ 15 15 15 30 ΣΚΙΑΘΟ 12 10 12 30
ΑΛΟΝΝΗΣΟ 16 40 17 00 ΒΟΛΟ 14 00 16.30 ΣΚΟΠΕΛΟ 16 25 16 40 ΒΟΛΟ 14 45 16.45
ΣΚΟΠΕΛΟ 17 30 17 45 ΣΚΙΑΘΟ 18 45 19 00 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 17 10   ΣΚΙΑΘΟ 19 00 19 15
ΓΛΩΣΣΑ 18 30 18 40 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 20 15 20 30       ΒΟΛΟ 21 30  
ΣΚΙΑΘΟ 19 10 19 30 ΣΚΟΠΕΛΟ 21 00              
ΒΟΛΟ 21 45