ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ. ΛΙΜΑΝΙ ΑΦ. ΑΝ. ΛΙΜΑΝΙ ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.
ΒΟΛΟ   07 45 ΒΟΛΟ   07 45 ΒΟΛΟ   12:00 ΒΟΛΟ   07 45 ΒΟΛΟ   7:45 ΣΚΟΠΕΛΟ   6:45 ΒΟΛΟ   07 45
ΣΚΙΑΘΟ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟ 14 15 14 30 ΣΚΙΑΘΟ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟ 10 00 10 15 ΣΚΙΑΘΟ 07 40 8:00 ΣΚΙΑΘΟ 10 00 10 15
ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55 ΣΚΟΠΕΛΟ 11 10 12:30 ΣΚΟΠΕΛΟ 15 25 15 40 ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55 ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55 ΒΟΛΟ 10 15 12:00 ΓΛΩΣΣΑ 10 45 10 55
ΣΚΟΠΕΛΟ 11 40 11 55 ΣΚΙΑΘΟ 13 25 13:45 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 16 10 16 30 ΣΚΟΠΕΛΟ 11 40 11 55 ΣΚΙΑΘΟ 11 25 11 45 ΣΚΙΑΘΟ 14 15 14 30 ΣΚΟΠΕΛΟ 11 40 11 55
ΑΛΟΝΝΗΣΟ 12 25 13 00 ΒΟΛΟ 16 00   ΣΚΙΑΘΟ 17 45 18 05 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 12 25 13 00 ΒΟΛΟ 14 00 16:30 ΣΚΟΠΕΛΟ 15 25 15 45 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 12 25 13 00
ΣΚΟΠΕΛΟ 13 30 13 45       ΒΟΛΟ 20 20   ΣΚΟΠΕΛΟ 13 30 13 45 ΣΚΙΑΘΟ 18 45 19 00 ΣΚΙΑΘΟ 16 40 17 00 ΣΚΟΠΕΛΟ 13 30 13 45
ΓΛΩΣΣΑ 14 30 14 40             ΓΛΩΣΣΑ 14 30 14 40 ΣΚΟΠΕΛΟ 19 55   ΒΟΛΟ 19 15   ΓΛΩΣΣΑ 14 30 14 40
ΣΚΙΑΘΟ 15 10 15 30             ΣΚΙΑΘΟ 15 10 15 30             ΣΚΙΑΘΟ 15 10 15 30
ΒΟΛΟ 17 45               ΒΟΛΟ 17 45               ΒΟΛΟ 17 45