ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.   ΑΦ. ΑΝ.
ΒΟΛΟΣ   07 45 ΒΟΛΟ   07 45 ΒΟΛΟ   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45 ΒΟΛΟ   07 45 ΒΟΛΟΣ   07 45
ΣΚΙΑΘΟΣ 10 10 10 25 ΣΚΙΑΘΟ 10 10 10 25 ΣΚΙΑΘΟ 10 10 10 25 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 10 10 25 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 10 10 25 ΣΚΙΑΘΟ 10 10 10 25 ΣΚΙΑΘΟΣ 10 10 10 25
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 25 11 45 ΓΛΩΣΣΑ 10 55 11 05 ΓΛΩΣΣΑ 10 55 11 05 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 25 11 45 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 25 11 45 ΓΛΩΣΣΑ 10 55 11 05 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 11 25 11 45
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 15 12 30 ΣΚΟΠΕΛΟ 11 55 12 10 ΣΚΟΠΕΛΟ 11 55 12 10 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 15 12 30 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 15 12 30 ΣΚΟΠΕΛΟ 11 55 12 10 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 12 15 12 30
ΣΚΙΑΘΟΣ 13 45 14 00 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 12 40 13 00 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 12 40 13 00 ΣΚΙΑΘΟΣ 13 45 14 00 ΣΚΙΑΘΟΣ 13 45 14 00 ΑΛΟΝΝΗΣΟ 12 40 13 00 ΣΚΙΑΘΟΣ 13 45 14 00
ΒΟΛΟΣ 16 15 17 45 ΣΚΟΠΕΛΟ 13 30 13 45 ΣΚΟΠΕΛΟ 13 30 13 45 ΒΟΛΟΣ 16 15 17 45 ΒΟΛΟΣ 16 15 17 45 ΣΚΟΠΕΛΟ 13 30 13 45 ΒΟΛΟΣ 16 15 17 45
ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15 ΓΛΩΣΣΑ 14 35 14 45 ΓΛΩΣΣΑ 14 35 14 45 ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15 ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15 ΓΛΩΣΣΑ 14 35 14 45 ΣΚΙΑΘΟΣ 20 00 20 15
ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55 ΣΚΙΑΘΟ 15 15 15 30 ΣΚΙΑΘΟ 15 15 15 30 ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55 ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55 ΣΚΙΑΘΟ 15 15 15 30 ΓΛΩΣΣΑ 20 45 20 55
ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40 ΒΟΛΟ 17 55   ΒΟΛΟ 17 55   ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40 ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40 ΒΟΛΟ 17 55   ΣΚΙΑΘΟΣ 21 25 21 40
ΒΟΛΟΣ 23 55               ΒΟΛΟΣ 23 55   ΒΟΛΟΣ 23 55         ΒΟΛΟΣ 23 55