ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.   ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΣΥΡΟΣ    07 00 ΣΥΡΟΣ   07 00 ΣΥΡΟΣ   07 00 ΑΝΔΡΟΣ   07 00 ΛΑΥΡΙΟ   07 00 ΜΗΛΟΣ   07 00 ΣΥΡΟΣ   07 00
ΚΥΘΝΟΣ 09 25 09 40 ΠΑΡΟΣ 08 30 08 45 ΣΕΡΙΦΟΣ 09 20 09 30 ΤΗΝΟΣ 09 00 09 10 ΚΕΑ 08 00 08 10 ΚΙΜΩΛΟΣ 08 00 08 10 ΠΑΡΟΣ 08 30 08 45
ΚΕΑ 11 00 11 15 ΣΕΡΙΦΟΣ 10 45 10 55 ΣΙΦΝΟΣ 10 20 10 30 ΣΥΡΟΣ 10 00 10 15 ΚΥΘΝΟΣ 09 35 09 45 ΦΟΛ/ΝΔΡΟΣ 09 40 09 50 ΣΕΡΙΦΟΣ 10 45 10 55
ΛΑΥΡΙΟ 12 15 17 00 ΣΙΦΝΟΣ 11 45 12 00 ΚΙΜΩΛΟΣ 11 30 11 40 ΚΥΘΝΟΣ 12 40 12 50 ΣΥΡΟΣ 12 10 12 30 ΣΙΚΙΝΟΣ 10 30 10 40 ΣΙΦΝΟΣ 11 45 11 55
ΚΕΑ 18 00 18 15 ΚΙΜΩΛΟΣ 13 00 13 10 ΜΗΛΟΣ 12 45 13 00 ΚΕΑ 14 10 14 20 ΠΑΡΟΣ 14 00 14 15 ΙΟΣ 11 10 11 20 ΚΙΜΩΛΟΣ 12 55 13 05
ΚΥΘΝΟΣ 19 35 19 50 ΜΗΛΟΣ 14 10 14 25 ΚΙΜΩΛΟΣ 14 05 14 15 ΛΑΥΡΙΟ 15 20   ΝΑΞΟΣ 15 25 15 40 ΝΑΞΟΣ 13 05 13 20 ΜΗΛΟΣ 14 05 14 20
ΣΥΡΟΣ 22 15   ΚΙΜΩΛΟΣ 15 25 15 35 ΣΙΦΝΟΣ 15 15 15 25       ΙΟΣ 17 25 17 35 ΠΑΡΟΣ 14 30 14 45 ΚΙΜΩΛΟΣ 15 20 15 30
      ΣΙΦΝΟΣ 16 35 16 45 ΣΕΡΙΦΟΣ 16 15 16 25       ΣΙΚΙΝΟΣ 18 05 18 15 ΣΥΡΟΣ 16 15   ΣΙΦΝΟΣ 16 30 16 40
      ΣΕΡΙΦΟΣ 17 35 17 45 ΣΥΡΟΣ 18 45 19 00       ΦΟΛ/ΝΔΡΟΣ 1900 1910       ΣΕΡΙΦΟΣ 17 30  17 40
      ΠΑΡΟΣ 19 45 20 00 ΤΗΝΟΣ 19 50 20 00       ΚΙΜΩΛΟΣ 2040 2050       ΠΑΡΟΣ 19 40 20 00
      ΣΥΡΟΣ 21 30   ΑΝΔΡΟΣ 22 00         ΜΗΛΟΣ 2150         ΣΥΡΟΣ 21 30