ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ

  F/D F/C F/D F/D F/C F/D
ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 10:00   14:00 18:30  
ΤΡΙΤΗ 08:00   10:00 14:00 18:30  
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 08:00 10:00   14:00 18:30  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 10:00   14:00 17:30 19:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 10:00   14:00   19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 10:00   14:00   19:30

 

ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/C F/D F/D F/C F/D F/D F/C
ΔΕΥΤΕΡΑ   06:15 10:55 14:10   18:20  
ΤΡΙΤΗ 06:10   10:55   13:55 18:20  
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 06:10   10:55 14:10   18:20  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06:10   10:55 13:15 16:40   21:05
ΣΑΒΒΑΤΟ   06:15 10:20 14:10 16:40    
ΚΥΡΙΑΚΗ   06:15 11:15 12:55 16:40   18:30