ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ

  F/C F/D F/C F/C F/D F/C F/C
ΔΕΥΤΕΡΑ -  ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00   10:00 13:30 15:45   18:30
ΤΡΙΤΗ  - TETAΡΤΗ   08:00 10:00 13:30 15:45   18:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   08:00 10:00 13:00   17:30 19:30
ΚΥΡΙΑΚΗ   08:00 10:00 12:00   17:20 22:15

 

ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/C F/C F/D F/C F/C F/D F/C  F/C
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 06:10 10:30   14:00 16:00 19:15    
 ΤΡΙΤΗ -  ΤΕΤΑΡΤΗ 06:10   10:30 14:00 16:00 19:15    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06:10   11:00 13:50 15:00   20:40  
ΚΥΡΙΑΚΗ 06:10   10:50 13:15 14:30   18:45 19:50