ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

  F/C F/C F/D F/C
ΔΕYTEΡΑ - ΤΡΙΤΗ  -ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΤΠΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00   15:45 18:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 17:30   19:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 16:00   22:15

 

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/C F/C F/D F/C
ΔΕYTEΡΑ - ΤΡΙΤΗ  -ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΤΠΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 05:50 13:40 18:55  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05:50 13:30   20:20
ΚΥΡΙΑΚΗ 05:50 12:55   18:25