ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

  F/C F/D F/C F/D F/C F/C
ΔΕYTEΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΤΠΗ 10:00     13:00 19:30  
ΤΡΙΤΗ  12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 07/08/18   10:00   13:00 19:30  
ΤΡΙΤΗ 05/06, 19/06, 03/07, 17/07, 31/07,14/08/18 10:00     13:00 19:30  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 14:00     17:30 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00     17:30   19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00   16:15     22:00

 

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/C F/C F/D F/D F/C
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 05:50 13:40   15:55  
ΤΡΙΤΗ    12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 07/08/18 05:50   13:40 15:55  
ΤΡΙΤΗ  05/06, 19/06, 03/07, 17/07, 31/07,14/08/18 05:50 13:40   15:55  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05:50 13:30 16:25   19:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 05:50 13:40   20:05  
ΚΥΡΙΑΚΗ 05:50 13:05     18:45