ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ

  F/D F/D F/D F/D F/D
ΔΕ - ΤΡ - ΤΕ - ΠΕ - ΠΑ 07:00 08:50 11:00 12:50 15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ   08:50 11:00 12:50 15:00

ΑΙΓΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/D F/D F/D F/D F/D
ΔΕ - ΤΡ - ΤΕ - ΠΕ - ΠΑ 08:00 10:10 12:00 14:10 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ   10:10 12:00 14:10 16:00