ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ

  F/D F/D F/D F/D F/D F/D F/D
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07:00 08:50 11:00 12:50 15:00 16:50 19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ &   KΥΡΙΑΚΗ     08:50 11:00 12:50 15:00 16:50 19:00

ΑΙΓΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/D F/D F/D F/D F/D F/D F/D
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    08:00 10:10 12:00 14:10 16:00 18:10 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ &  KΥΡΙΑΚΗ    10:10 12:00 14:10 16:00 18:10 20:20