ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ

  F/D F/D F/D F/D F/D F/D
ΔΕΥΤΕΡΑ-TΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥH 07:00 08:50 11:00 12:50 15:00 16:50
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ   08:50 11:00 12:50 15:00 16:50

ΑΙΓΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  F/D F/D F/D F/D F/D F/D
ΔΕΥΤΕΡΑ-TΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥH 08:00 10:10 12:00 14:10 16:00 18:10
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ   10:10 12:00 14:10 16:00 18:10