ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧ. 1815 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧ. 1815
ΠΑΡΟ ΑΦ. 2120 ΝΑΞΟ ΑΦ. 2130
ΑΝΑΧ. 2130 ΑΝΑΧ. 2140
ΝΑΞΟ ΑΦ. 2205 ΠΑΡΟ ΑΦ. 2215
ΑΝΑΧ. 2215 ΑΝΑΧ. 2225
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦ. 0120 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦ. 0125