ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧ. 19 30 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧ. 19 30
ΣΥΡΟ ΑΦ. 22 25 ΜΥΚΟΝΟ ΑΦ. 22 45
ΑΝΑΧ. 22 40 ΑΝΑΧ. 22 55
ΜΥΚΟΝΟ ΑΦ. 23 20 ΣΥΡΟ ΑΦ. 23 30
ΑΝΑΧ. 23 30 ΑΝΑΧ. 23 40
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦ. 02 40 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦ. 02 40