ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - Β. ΑΙΓΑΙΟ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Παιδιά έως 5 ετών 100% σε Οικονομική Θέση & Διακεκριμένη Θέση, στα Συμβατικά 100% σε όλες τις Θέσεις
50% σε Αριθμημένα Καθίσματα & Καμπίνα, στα Συμβατικά
100% σε Οικονομική Θέση, στα Ταχύπλοα
50% σε Καθίσματα Διακεκριμένης & VIP Καθίσματα, στα Ταχύπλοα 
Παιδιά από 5 έως 10 ετών 50% σε όλες τις Θέσεις 50% σε όλες τις Θέσεις
Πολύτεκνοι 50% σε Οικονομική Θέση & Αριθμημένα Καθίσματα, στα Συμβατικά 50% σε Οικονομική Θέση
50% σε Οικονομική Θέση, στα Ταχύπλοα
25% σε Διακεκριμένη Θέση & Καμπίνα, στα Συμβατικά
25% σε Διακεκριμένη Θέση & VIP Καθίσματα, στα Ταχύπλοα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω & Συνοδοί αυτών 50% σε όλες τις Θέσεις 50% σε όλες τις Θέσεις
Τυφλοί & Συνοδοί Τυφλών 50% σε όλες τις Θέσεις 50% σε όλες τις Θέσεις
ΙΧ Αναπήρων 50% -
Φοιτητές (εκτός Πανεπιστημίων Εξωτερικού) 50% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Kαμπίνες LUX & VIP Καθίσματα 50% σε Οικονομική Θέση
Κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC (ισχύει και για Πανεπιστήμια Εξωτερικού & Ιδιωτικές Σχολές - δεν ισχύει για μαθητές σχολείων) 50% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Kαμπίνες LUX & VIP Καθίσματα 50% σε Οικονομική Θέση
Ανάπηροι Πολέμου 50% σε όλες τις Θέσεις 50% σε όλες τις Θέσεις
Συνοδοί Αναπήρων Πολέμου 50% σε όλες τις Θέσεις, εφόσον συνοδεύουν Ανάπηρο Πολέμου 50% σε όλες τις Θέσεις, εφόσον συνοδεύουν Ανάπηρο Πολέμου
ΝΑΤ Συνταξιούχοι & Σύζυγοι αυτών 30% σε όλες τις Θέσεις 50% σε όλες τις Θέσεις
Στρατιωτικοί (Αξιωματικοί & Οπλίτες) Β. Αιγαίου (ισχύει και για Ικαρία-Φούρνους-Σάμο) 25% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Καμπίνες LUX & VIP Καθίσματα, στα Συμβατικά -
25% σε Οικονομική Θέση, στα Ταχύπλοα
Στρατιωτικοί (Αξιωματικοί & Οπλίτες) Σαρωνικού - 25% σε Οικονομική Θέση
Δόκιμοι Λιμενοφύλακες
ΚΕ Πόρου
- 25% σε Οικονομική Θέση

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
  • Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για ασυνόδευτα ΙΧ και Μοτοσυκλέτες.
  • Οι δικαιούχοι των ανωτέρω εκπτώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν τα δικαιολογητικά κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.