- 15/04/2020: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020 - 11/05/2020: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ